Päevakava on esitatud üldistatult, täpsem päevakava on rühmade stendidel.

7.00 – 8.45 Laste kogunemine. Laste vabategevus ja mäng
8.45 – 9.15 Hügieeniharjumuste kujundamine, hommikusöök
kogu päeva jooksul –  Õppe – ja kasvatustegevused
10.30 – 12.00 Mängud õues, jalutuskäigud
12.00 – 13.00 Hügieeniharjumuste kujundamine, lõunasöök, ettevalmistus uinakuks.
13.00 – 15.00 Lõunauinak
15.00 – 15.45 Laste vabategevus ja mäng
15.45 – 16.30 Hügieeniharjumuste kujundamine, õhtuoode
16.15 – 16.45 Laste vabategevus ja mäng
16.45 – 19.00 Laste vabategevus ja mäng, kojuminek.