Hoolekogu koosseis

Oru Lasteaed „Mesimumm“ hoolekogu koosseis õppeaastal 2019/2020:

Raili Ilves (Summide rühma vanemate esindaja)
Anu Siht (Mummide rühma vanemate esindaja)
Natalja Kolesova (Kärjekese rühma vanemate esindaja)
Nele Kütt (Mesilindude rühma vanemate esindaja)
Elinor Toming (Tarukese rühma vanemate esindaja)
Lii Karu (Õiekese rühma vanemate esindaja)
Marge Meerents (õpetajate esindaja)
Jaanus Saadve (vallavalitsuse esindaja)

Hoolekogu koosseisu kinnitav korraldus on leitav lehelt Dokumendid.

Algusesse

 

 

Hoolekogu, pedagoogiline nõukogu ja arendusmeeskond

Lasteaia hoolekogu
Hoolekogu esindab lastevanemate huvisid lasteaia töö planeerimisel, aitab organiseerida üritusi, teeb rahulolu küsitlusi lastevanematele.Töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku hoolekogu esimees. Koosolekul osalevad lasteaia direktor ja lasteaia õpetajate poolt valitud esindaja, samuti vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia pedagoogiline nõukogu
Sellesse kuuluvad lasteaia direktor, tervishoiutöötaja, eripedagoog ja kõik lasteaia õpetajad.
Pedagoogiline nõukogu tegeleb lasteaia õppe – ja kasvatustegevuse, laste arengu küsimustega.
Töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku lasteaia direktor neli korda õppeaasta jooksul.

Lasteaia arendusmeeskond
Sellesse kuuluvad lasteaia direktor, tervishoiutöötaja, eripedagoog, teenindava personali esindaja, lastevanemate hoolekogu esindaja, lasteaia õpetajad.
Arendusmeeskonna tegevusvaldkonnaks on: lasteaia arengukava, õppekava koostamine, lasteaia ürituste organiseerimine.
Töövormiks on koosolek, mille kutsub vajadusel kokku arendusmeeskonna juht Eda Reinik.

Algusesse