Hoolekogu koosseis

Oru Lasteaed „Mesimumm“ hoolekogu koosseis õppeaastal 2022/2023:

Raili Ilves – Summide rühma vanemate esindaja
Kadri Lepik  – Mummide rühma vanemate esindaja
Natalja Kolesova – Kärjekese rühma vanemate esindaja
Ann Puusepp – Mesilindude rühma vanemate esindaja
Snežana Ševtsova – Tarukese rühma vanemate esindaja
Liina Sulbi – Õiekese rühma vanemate esindaja

Piret Känd – õpetajate esindaja
Kadri Tiis – Kose Vallavalitsuse esindaja

Hoolekogu koosseisu kinnitav korraldus on leitav lehelt Dokumendid.

Algusesse

 

 

Hoolekogu, pedagoogiline nõukogu ja arendusmeeskond

Lasteaia hoolekogu
Hoolekogu esindab lastevanemate huvisid lasteaia töö planeerimisel, aitab organiseerida üritusi, teeb rahulolu küsitlusi lastevanematele.Töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku hoolekogu esimees. Koosolekul osalevad lasteaia direktor ja lasteaia õpetajate poolt valitud esindaja, samuti vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia pedagoogiline nõukogu
Sellesse kuuluvad lasteaia direktor, tervishoiutöötaja, eripedagoog ja kõik lasteaia õpetajad.
Pedagoogiline nõukogu tegeleb lasteaia õppe – ja kasvatustegevuse, laste arengu küsimustega.
Töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku lasteaia direktor neli korda õppeaasta jooksul.

Lasteaia arendusmeeskond
Sellesse kuuluvad lasteaia direktor, tervishoiutöötaja, eripedagoog, teenindava personali esindaja, lastevanemate hoolekogu esindaja, lasteaia õpetajad.
Arendusmeeskonna tegevusvaldkonnaks on: lasteaia arengukava, õppekava koostamine, lasteaia ürituste organiseerimine.
Töövormiks on koosolek, mille kutsub vajadusel kokku arendusmeeskonna juht Eda Reinik.

Algusesse