Selleks, et lasteaiapäevad saaksid olema toredad ja me võiksime end siin rahulikult tunda, lähtume oma töökorralduses meile saadetud riiklikust juhisest 2021.09.01_juhis_lasteaiad_ja_-hoiud.pdf Vastavalt sellele oleme meie lasteaias korraldanud töö järgmiselt: Kõik...