Armas lapsevanem!

Siit leiad järgmise info:
1. info lasteaia dokumentidest
2. lingid piltide vaatamiseks-tellimiseks lasteaia üritustest
4. info Gordoni Perekoolist

Lasteaia dokumentidega saate tutvuda:
ARENGUKAVA – direktori kabinet, lasteaia kodulehel
TEGEVUSKAVA – lasteaia tegevuskava direktori kabinetis, rühma tegevuskava  asub rühmas
KODUKORD – direktori kabinetis, rühma infokastis, lasteaia kodulehel Lapsevanemale lingis
LASTEAIA VASTUVÕTU JA VÄLJAARVAMISE KORD – direktori kabinetis, rühma infokastis, lasteaia kodulehel

Dokument lapsevanematele, haige lapse toomine lasteaeda: Vaata

Pildid lasteaia üritustest –

Pildid üleval facebookist https://www.facebook.com/groups/255644837974516/

Pildid lasteaia üritustest on üleval  http://nagi.ee/photos/mesi1/sets
ja aadressil http://www.fotki.com/Mes1mumm (pildid alates aastast 2010)

PALVE PILDISTAJATELE
Kui te pildistate lasteaia üritusi, siis palun
* tehke ürituse piltidest CD- plaat lasteaia tarbeks (saab ka teie plaadilt kopeerida lasteaia arvutisse)
* saatke fotosid lasteaia meiliaadressile mesimumm@kose.ee

Algusesse

 

 

Lasteaeda vastuvõtt

Kuidas toimida kui on soov laps lasteaeda panna?
1. lapsevanem esitab vormikohase taotluse lasteaiakoha saamiseks. 
Soovitus
 : kui olete oma maimukesele nime pannud ja Kose
valda registreerinud, siis kohe kirjutada ka lasteaiakoha taotlus.

Lasteaiakoha taotluse esitamise võimalused:
¤ tulete ise lasteaeda ja täidate taotluse kohapeal
¤ saadate lasteaia E-postile mesimumm@kose.ee
oma soovi saada taotluse blankett. Teile saadetakse taotluse
blankett Teie E-postile. Täidetud taotluse võite saata E-posti teel tagasi või toote isiklikult lasteaeda
2. lasteaia direktor registreerib lapsevanemate taotlused saabumise
järjekorras ja peab lasteasutuse kohataotlejate järjestust.
Kose Vallavalitsuse määrus nr 7,  14. juuni 2016 “Laste koolieelsesse
lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”
NB! Lasteaeda võetakse vastu laps, kes rahvastikuregistri andmetel elab koos ühe või mõlema vanemaga Kose vallas.
lasteaia päevakavaga.

Tere tulemast Oru lasteaeda “Mesimumm!”

Algusesse

 

 

Lasteaia kohatasu

Lapsevanema tasu koosneb

* Kohatasu on 40 eurot kuus.

Loe Kose Valla Volikogu määrust  19.12.2016 nr 128
“Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osamäära kehtestamine”.
* kohaloldud päevade eest toiduraha.
Toidupäeva maksumus on 1,50 € kolme toidukorraga või  1.10€kahe toidukorraga.

Tasuda saab Kose Vallavalitsusest saadud arve alusel:

NB! Lasteaia arved edastab Kose Vallavalitsus teie poolt antud
e – mailile.

Soovitus: sõlmige otsekorraldus ( viitenumbri saate arvelt )

Lapse koolieelsest lasteasutusest väljaarvamine
Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel (Kose Vallavalitsuse määrus nr 7, 14. juuni 2016, 3. peatükk, §10)
1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
2) kui vanem ei ole tasunud lapsevanema tasu ühe kuu jooksul
maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
3) lapse põhjuseta puudumisel lasteaiast üle kahe kuu. Põhjuseta
puudumiseks loetakse puudumist, millest ei ole eelnevalt lasteasutust
teavitatud.
4) koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooli minekul.

Toidutoetusest
Toetuse taotlejaks võivad olla vähekindlustatud perekonnad tingimusel, et lapsevanemad või neid asendavad isikud on valla elanikud ja perekonna netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 160 eurot  kuus. Toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal, hooldajal, eestkostjal esitada toidutoetuse avaldus.
Avalduse blankett on siin.
Lisaks tõendid pereliikmete sissetulekute kohta (tööl käivatel lapsevanematel viimase 6 kuu sissetulekut tõendavad tõendid töökohast või palgata puhkuse
puhul tööandja põhjendatud märge mis ajast mis ajani on töötaja palgata puhkusel, töötutena arvelevõetud lapsevanematel töötuna arvelevõtmise paber.
Toidutoetuse avaldused koos vajalike sissetulekut tõestavate dokumentidega esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja Kose Vallavalitsuse sotsiaaltöötajatele kolm korda aastas (jaanuar, mai ja september).

Lisainfo saamiseks pöörduda:
6339 327 sotsiaalnõunik Merike Pihla

6079 124 Oru lasteaed “Mesimumm” direktor  Terje Ednaševsky

Algusesse

 

 

Lapse lasteaiast puudumine

Laste lasteaeda tulekust teada andmine ja laste märkimine

on vajalik selleks, et teada lasteaia üldist laste arvu iga päeva kohta toiduainete tellimiseks ja toiduainete ettevalmistamiseks järgmiseks päevaks.

Lapse lasteaiast puudumisest või lasteaeda naasmisest annab lapsevanem teada eelneval päeval kella 16.00ks. telefoni või meili teel või suusõnaliselt.

Teavitades lasteaeda lapse haigestumisest samal päeval, läheb laps sel päeval veel toiduarvestusse.

Algusesse

 

 

Lapse tervis

Lasteaeda tuleb terve laps.

Köha ja nohu on haigused ning ohustavad teisi lapsi, töötajaid ning ohustavad teisi lapsi, töötajaid.

NB! Köha ja nohu eelduseks on külmetavad käed ja jalad.

Kui lapsel on punnid – vinnid, tuleb pöörduda perearsti poole ja selgitada välja punnide tekkimise põhjused.

Allergia tuleb erialaarsti juures välja selgitada ja hoiduda allergit
põhjustavatest teguritest. Teavitada ka õpetajat allergia põhjustajatest (testitud tulemuste põhjal).

Kui laps haigestub, ravida last perearsti nõuande järgi. Veidi haiget last lasteaeda tuua ei tohi. Lasteaeda ei anta kaasa lapsele mõeldud järelravi ravimeid. Lapsevanem teavitab lasteaeda lapse haigestumisest ja tervenedes lasteaeda tulekust. Kui laps haigestub lasteaiapäeva jooksul, helistame teile ja võimaluse korral viige haigestunud laps koju.

NB! Kui laps haigestub nakkushaigusesse ( tuulerõuged, läkaköha, gripp jms. ), siis teavitada kindlasti lasteaeda.

Algusesse

 

 

Lapse kohanemine

Lasteaeda tulek on suur muudatus lapse elus, kuna tuleb lahkuda harjunud keskkonnast ja lähedastest inimestest. Nende asemel tuleb korraga  kohaneda paljude uute inimestega, suurte kodust erinevate ruumidega, teise päevarütmi ning tegevustega. Kui täiskasvanulgi võtab harjumine uue elu- või töökohaga aega, siis seda raskem on lapsel, kuna puuduvad kogemused ja teadlik suhtumine asjasse. Kui aga eelnevale lisanduvad endaga toimetulekuks kellestki sõltumine ja sellega kaasnev abitusetunne (me keegi ei tahaks ju olla teiste poolt hooldatav), võib lasteaiaeluga kohanemine osutuda väga raskeks. Et harjumisaega võimalikult kergeks ja valutumaks muuta, saame meie, lapsevanemad, lapse heaks palju ära teha.
Kõige tähtsam on, et:
* Laps tuleks võimalikult palju iseendaga toime

* Suhtlemine lapsega oleks rahulik ja rõõmus

* Laps ja lapsevanem on häälestatud positiivselt lasteaeda tulekust

ENESEGA TOIMETULEK  – söömine
** 
1 aasta ja 6 kuu vanune laps soovib ise lusikaga süüa nii tahket toitu (puder, kartul-kaste) kui ka vedelat toitu (supp, kissell). Koju jääb kindlasti lutipudel ja lutt.
** 
Laps on õppinud erinevaid putrusid ja piimasuppe ning salateid sööma
** 
4aastane laps hakkab sööma kahvliga ning 6aastane noa ja kahvliga. Oluline on nende õige hoid ja käsitsemine

ENESEGA TOIMETULEK – WC kasutamine
** 
1 aasta ja 6 kuu vanust last on hakatud võõrutama mähkmetest, laps ei kanna enam päeval mähet ja tahab potil käia kas meedetuletuse peale või küsib ise
** Peale WC kasutamist pestakse käsi.

ENESEGA TOIMETULEK – käte pesemine
** 
Laps oskab ise seebiga käsi pesta ja rätikusse kuivatada, alla 2 aastane laps täiskasvanu abiga.
**
 Laps peseb käsi peale WC kasutamist, enne söömist, peale õuest tulekut

ENESEGA TOIMETULEK – päevakava
** 
Harjutada last kodus lasteaia režiimiga, et kohanemine oleks valutum.
**
 Oluline on päevane uinak – lapse närvisüsteem ja keha vajavad puhkust. Vajadusel ärgake hommikul varem.

Aidake lapsel kohaneda võimalikult lihtsalt ja valutult

( nõuanded lapsevanemale , Viktoria Saat )

** Edukaks kohanemiseks on oluline luua lapsel positiivne hoiak ehk positiivne mulje lasteaiast. Rääkige lasteaiast. Seletage talle arusaadavas keeles, mida lapsed lasteaias teevad ja miks seal on tore käia. Samas ärge last informatsiooniga üle koormake.

** Vanematel on oluline iseendale teadvustada, kas neil endil on lasteaiaga seoses hirme või negatiivseid kogemusi. Vanema ebakindel hoiak lasteaia suhtes võib mõjutada lapse suhtumist ning kohanemisprotsessi. Tuleb ennastpositiivselt häälestada: MINU kogemus on minu kogemus, minu lapsel on teine elu ja teine kogemus- miks peaks see halb olema?

** Võimalusel püüdke ette uurida, milline on  lasteaia päevakava, et saaksite veidi enne lasteaeda minekutlapse koduse ajagraafiku lasteaia omaga kokku viia. Nii on lapsel kergem kohaneda, sest vähemalt ajakava osas jääb tema päev endiseks. Kuid lasteaiaelu eelharjutustega ei tohi üle pingutada. Vale on hakata lapsele rääkima, et kui sa kohe magama ei lähe, riidesse ei pane, saapaid ise jalast ära ei saa jne., siis kuidas sa ometi lasteaias hakkama saad! Sellega te edastate lapsele sõnumi, et lasteaed on üks õudne koht, kus on raske hakkama saada. Tegelikult tulevad paljud asjad, mida laps kodus ei tee, lasteaias iseenesest, sest seal on kambavaim ja puudub ema, kes kõik lapse eest ära teeks.

** Enne päris lasteaiapäeva minge lapsega koos lasteaiaga tutvuma. Vaadake üle kõik olulised ruumid, arutage mida kuskil tehakse. Laske lapsel uurida, avastada ning mänguasjadega mängida.

** Suhelge eelnevalt õpetajaga. Positiivse isikliku kontakti olemasolu õpetaja, lapse ning lapsevanema vahel on lapse valutu kohanemise üks olulisematest tingimustest.

** Esimesel paaril päeval võiks laps jääda lasteaeda kuni lõunauinakuni. Alati pole hea vanema osalemine lasteaia päevakavas / mängimine, söömine jne. / harjutamisperioodil. Kõige targem on pidada nõu õpetajaga lapse nn. kohanemisgraafiku üle. Igal õpetajal on selle kohta omadest kogemustest pärinevad soovitused.

** Esimest lasteaiaga harjutamist ei tasu katkestada vähemalt kahe- kolme nädala jooksul. Mida väiksem laps, seda olulisem on talle ühtlane, ilma pikkade vahedeta lasteaiaga harjutamine. Hiljem, kui laps on  harjunud, võib lasteaias käimise graafiku paindlikumaks muuta ( kui on soov last lasteaeda või sõime viia ainult kindlatel nädalapäevadel).

** Hommikul last lasteaeda viies öelge talle, et ta jääb nüüd siia teiste lastega ja teie tulete talle õhtul järele. Võite kirjeldada talle päevakava, mis teda ees ootab ( ta sööb, mängib, läheb õue, magab jne. ). Laps peab teadma, et ta jääb lasteaeda üksi, ilma teieta. Kallistage last ja lahkuge kohe.

** Reeglina rahunevad lapsed peale vanema lahkumist üsna kiiresti. Lubage lapsel nutta, see aitab tal pingest vabaneda. Vanema kohalolek ning liiga pikad läbirääkimised lapsega võivad ainult anda põhjust rohkem nutta. Laps mõistab, et mida rohkem ta karjub, seda kauem ema- isa temaga jääb. Mõistagi on nutva lapse juurest lahkumine igale emale- isale raske. Kui valutav süda ei lase pärast oma töid- tegemisi teha ja lapse nutt kõrvus kajab, on hea, kui olete juba eelnevalt igaks juhuks küsinud õpetaja telefoninumbri või paluksite õpetajat teile helistada. Siis saate teada, kas laps on peale teie lahkumist rahunenud. Sageli on abi sellest, kui laps läheb lasteaeda koos isaga. Isad on reeglina konkreetsemad ning hommikune lahkuminek läheb mõlema poole jaoks valutumalt.

** Õhtul vanemaga kohtudes ning koju jõudes võivad lapsed olla ebatavaliselt üleerutatud, jonnakad, agressiivsed ning nõuda rohkem tähelepanu. See on loomulik viis maandada pingeid, mille põhjuseks on olulised muutused elus ( võõras keskkond, inimesed, uued reeglid jne. ). Olge lapse suhtes tähelepanelikum ja kannatlikum. Jälgige last. Ta annab teile ise vihjeid kuidas teda aidata- kas lubada rohkem joosta, hüpata, jonnida, nutta või lihtsalt kaisus olla. Kohanemisperioodil on loomulik lapse lühiajaline arenguline tagasiminek käitumises.

** Kerge kohanemise puhul lepib laps lasteaiaga 10- 15 päeva jooksul. Raskematel juhtudel kulub kohanemiseks 1 – 2 kuud. Eriti raske kohanemise puhul ( laps on tihti haige, kaotab omandatud oskused, organismi füüsiline ja psüühiline kurnatus ) tuleks konsulteerida lastepsühholoogiga.

** Vanema usk lapse võimesse kohaneda ja tunda rõõmu lasteaiast, uutest sõpradest ning huvitavatest tegevustest aitab ning toetab last sellel raskel, kuid olulisel teel iseseisva elu suunas.

Algusesse

 

 

Lapsevanema õigused ja kohustused

Lapsevanamal on õigus 
* Saada infot õpetajalt lapse arengu kohta.
* Tutvuda lasteaia õppekavaga ja tegevuskavaga.
* Külastada lapse õppetegevusi, üritusi jms.
* Osaleda lasteaia ja rühma tegevuskava koostamisel, teha ettepanekuid ja parandusi.
* Osaleda lapsevanema rahulolu küsitlustes.
* Korraldada lasteaias lastele üritusi, näitusi jms.
* Teha ettepanekuid lasteaia töö parandamiseks.

Lapsevanamal on kohustus
* Lapsevanem arendab oma last,
Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad lapsevanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused ( Eesti Vabariigi haridusseadus § 24, lg.1 )
* Lapsevanem toob lapse lasteaeda ja õhtul tuleb lapsele lasteaeda  järele.
* Lapsevanem hoolitseb oma lapse ja tema riietuse puhtuse eest.
* Lapsevanem muretseb lapsele lasteaia nõudmistele vastavad riided ja jalatsid.
* Lapsevanem osaleb lastevanemate koosolekutel ja lasteaia korraldatud üritustel.
* Lapsevanem osaleb arenguvestlustel õpetajaga oma lapse arengu küsimustes.
* Lapsevanem tasub õigeaegselt lasteaia osalus- ja toiduraha tasu.
* Lapsevanem toob lasteaeda terve lapse.

Algusesse