Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad
kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates
esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva
järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi
pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide,
kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned.
Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes
tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik
kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse
juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel
see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste
koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös
koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe
perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et
õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume
õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid
kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse
peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise
aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh
edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide
pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö
ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee
või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).