Töökuulutus

Oru lasteaed „Mesimumm“ kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja 1,0  ametikohale, tööleasumisega 1. veebruar 2018 (lapsepuhkusel oleva töötaja asendamine). Ootame kandideerima positiivse ellusuhtumisega, lastesõbralikke ning koostööd väärtustavaid lasteaiaõpetajaid. Kandideerimiseks esitada  avaldus, CV  ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 28. detsembriks  2017  digitaalselt allkirjastatuna e-post aadressile mesimumm@kose.ee või tuua/saata Oru küla, Kose vald, 75 103 Harjumaa. Täiendav info tel 6079124 või 58862269

EELTEADE

11. dets., II advendi hommikul on lastele avatud ka sellel aastal saalis jõulukohvik. Kohviku tarbeks palume igal lapsel 11. detsembri hommikuks tuua lasteaeda kohvikus müügiks 2-3 suupistet (küpsist, väikest soolast või magusat küpsetist, puuvilja vm. meelepärast). Samuti võib mitme lapsevanema koostööna valmistada mingi koogi või küpsetise, mille siin jagame osadeks. Üks suupiste kohvikus maksab 10 senti. Selleks palume lapsele kaasa anda raha kuni 30 senti.

Detsembrikuu üritused

4. dets. I advendi hommik; 11. dets. II advendi hommik (jõulukohvik); !8. dets. III advendi hommik, külas kirikuõpetaja Kerstin Kask; 14, dets. personali jõulupidu kell 18.30;   Jõulupeod rühmades: Mummide rühma jõulupidu 20. dets. kell 1o.00; Kärjekese rühma jõulupidu 19. dets. kell 16.00; Mesilindude rühma jõulupidu 15. dets. kell 16.00; Summide rühma jõulupidu 20. dets. kell 17.00; Õiekese rühma jõulupidu 18. dets. kell 16.00; Tarukese rühma jõulupidu 19. dets. kell 10.00  

Kallid isad!

Peagi on saabumas isadepäev! Selleks palume eelnevalt meisterdada või joonistada koos lapsega midagi oma igapäevaselt tehtava töö kohta. Palume tuua need hiljemalt 6. novembriks rühmaõpetaja kätte. Ühistöödest teeme näituse! Soovime loovaid ja lennukaid mõtteid!

Teadmiseks lapsevanematele

Teadmiseks lapsevanematele. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada enda või teiste tervist (SM 24.09.2010 määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses, tervise edendamisele ja päevakavale). Lapsevanematel, kes soovivad lapse arvata kahele toidukorrale, palun esitada sellekohane avaldus (blanketi saab lasteaia kodulehelt www.orula.ee juhtimise lingi alt). Palun saatke avaldus meiliaadressile mesimumm@kose.ee või tooge lasteaeda.