Töökuulutus

Oru lasteaed „Mesimumm“ ja Oru põhikool võtavad tööle eripedagoog – logopeedi  (täistööaeg, koormus kokku 1,0 kohta).                                                           Kandideerimiseks palume saata avalduse, elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 21. augustiks 2017. aastal aadressil Oru lasteaed „Mesimumm“, Oru küla 75103 Kose vald, Harjumaa või mesimumm@kose.ee ja Oru põhikool, Oru küla 75103 Kose vald, Harjumaa või kool@orukool.edu.ee.                   Täiendav info lasteaia telefonil 6079124 või e-posti aadressil mesimumm@kose.ee ja kooli telefonil 6079148 või e-posti aadressil aino@orukool.edu.ee.  

Suvine töökorraldus – juuni, juuli, august.

JUUNI 12.-15. juunil  on avatud viis rühma: Taruke, Õieke, Kärjeke, Mummid ja Summid. Reedel, 16. juunil toimub personali õppereis. Avatud on üks rühm: Kärjeke. Palume võimalusel sellel päeval laps koju jätta. 19.-22. juunil on avatud neli rühma: Taruke, Õieke, Kärjeke, Mummid. 22. juunil on lühendatud tööpäev, lasteaed avatud 16.00ni. 26.-30. juunil on avatud kolm rühma: Taruke, Õieke, Kärjeke.                           JUULI  01. juulist – 31. juulini on  lasteaed suletud (kollektiivpuhkus).                         AUGUST 1.-4. augustil avatud kaks rühma: Taruke ja Õieke. 7.-18. augustil avatud kolm rühma: Taruke, Õieke, Summid. 21.-25. augustil avatud neli rühma: Taruke, Õieke, Summid, Kärjeke. 28. augustist avatud kõik rühmad.

Teadmiseks lapsevanematele

Teadmiseks lapsevanematele. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada enda või teiste tervist (SM 24.09.2010 määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses, tervise edendamisele ja päevakavale). Lapsevanematel, kes soovivad lapse arvata kahele toidukorrale, palun esitada sellekohane avaldus (blanketi saab lasteaia kodulehelt www.orula.ee juhtimise lingi alt). Palun saatke avaldus meiliaadressile mesimumm@kose.ee või tooge lasteaeda.