Suvine töökorraldus – juuni, juuli, august.

JUUNI 12.-15. juunil  on avatud viis rühma: Taruke, Õieke, Kärjeke, Mummid ja Summid. Reedel, 16. juunil toimub personali õppereis. Avatud on üks rühm: Kärjeke. Palume võimalusel sellel päeval laps koju jätta. 19.-22. juunil on avatud neli rühma: Taruke, Õieke, Kärjeke, Mummid. 22. juunil on lühendatud tööpäev, lasteaed avatud 16.00ni. 26.-30. juunil on avatud kolm rühma: Taruke, Õieke, Kärjeke.                           JUULI  01. juulist – 31. juulini on  lasteaed suletud (kollektiivpuhkus).                         AUGUST 1.-4. augustil avatud kaks rühma: Taruke ja Õieke. 7.-18. augustil avatud kolm rühma: Taruke, Õieke, Summid. 21.-25. augustil avatud neli rühma: Taruke, Õieke, Summid, Kärjeke. 28. augustist avatud kõik rühmad.

Meeldetuletused

Oru lasteaed “Mesimumm” on kollektiivpuhkusel ajavahemikul 01. juulist kuni 31. juulini 2017. Kollektiivpuhkuse ajal lasteaiakohta vajavad lapsed võetakse vastu Kose-Uuemõisa Lasteaed- Kooli. Lapsevanematel teavitada kirjalikult Kose-Uuemõisa Lasteaed- Kooli lasteaiakoha soovist hiljemalt 18. maiks 2017. Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal kohatasu ei arvestata, välja arvatud juhul, kui laps käib kollektiivpuhkuse ajal nn. valvelasteaias. Kose Vallavolikogu määrused on üleval ka kõikide rühmade stendidel.

Oru lasteaias algavad 30. septembrist reedeti võimlemistunnid tüdrukutele alates 3st eluaastast, tunnid toimuvad ennelõunasel ajal. Juhendaja: Kristi Leedmaa

Oktoobris alustab lasteaias tegevust Lauluring, kuhu ootame osalema 5-7-aastasi muusika- ja lauluhuvilisi poisse/tüdrukuid. Lauluringi eesmärk on lastes huvi äratamine muusika ja laulmise vastu. Lauluringi juhendab muusikaõpetaja Anneli Juhanson. Lauluring toimub kolmapäeviti kell 15.15 – Summid neljapäeviti kell 15.15 – Taruke

Huvitegevused Orus

Malering lasteaias esmaspäeviti kell 16.00 (alates 6 a) – juhendaja Jaan Urgas Judo lasteaias teisipäeval ja reedel kell 15.15 (alates 4 a)- treener Rain Maltsev Jalgpall Oru põhikooli võimlas kolmapäeviti kell 17.30 (alates 4 a) – treener Mario Pruul Võrkpall Oru põhikooli võimlas neljapäeviti kell 17.00 (alates 3 a)- treener Agur Asperk “Loel” kunstistuudio Oru Noortekeskuses neljapäeviti kell 17.00-18.00 ( 5-6 a.) ja 18.00-19.00 (3-4 a.) Jekaterina

Teadmiseks lapsevanematele

Teadmiseks lapsevanematele. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada enda või teiste tervist (SM 24.09.2010 määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses, tervise edendamisele ja päevakavale). Lapsevanematel, kes soovivad lapse arvata kahele toidukorrale, palun esitada sellekohane avaldus (blanketi saab lasteaia kodulehelt www.orula.ee juhtimise lingi alt). Palun saatke avaldus meiliaadressile mesimumm@kose.ee või tooge lasteaeda.