Meeldetuletused

Oru lasteaed “Mesimumm” on kollektiivpuhkusel ajavahemikul 01. juulist kuni 31. juulini 2017. Kollektiivpuhkuse ajal lasteaiakohta vajavad lapsed võetakse vastu Kose-Uuemõisa Lasteaed- Kooli. Lapsevanematel teavitada kirjalikult Kose-Uuemõisa Lasteaed- Kooli lasteaiakoha soovist hiljemalt 18. maiks 2017. Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal kohatasu ei arvestata, välja arvatud juhul, kui laps käib kollektiivpuhkuse ajal nn. valvelasteaias. Kose Vallavolikogu määrused on üleval ka kõikide rühmade stendidel.

Mai

10.mai Tarukese rühma emadepäeva pidu (kell 16.00) 11.mai Mesilindude rühma emadepäeva pidu (kell 16.00) 12.mai Summide rühma emadepäeva pidu (kell 15.30) 12.mai Õiekese rühma emadepäeva pidu (kell 16.00) 15.mai Kärjekese rühma emadepäeva pidu (kell 16.00) 17.mai Mummide rühma emadepäeva pidu (kell 15.30) 17.mai Kosel vanemate rühmade lastele spordipäev (Summid, Taruke) 17.mai Kevadlaat (kell 16.00- 18.00) 24.mai Ranitsapidu 26.mai Tarukese rühma lõpupidu (kell 15.00) 31. mai Piknik Männiarus

APRILL

  05. aprill õpetajate näidend “12 kuud” 12. aprill Kevadpüha näidend (korraldaja Mummid) 17. aprill  kell 9.30 lasteteater “Rõõmurull” etendusega “Ma ei mängi sinuga” (pilet 2€) 17.- 23. aprill tervisenädal 26. aprill kell 16.30 pereüritus “Mesimummi olümpiamängud”

Oru lasteaias algavad 30. septembrist reedeti võimlemistunnid tüdrukutele alates 3st eluaastast, tunnid toimuvad ennelõunasel ajal. Juhendaja: Kristi Leedmaa

Oktoobris alustab lasteaias tegevust Lauluring, kuhu ootame osalema 5-7-aastasi muusika- ja lauluhuvilisi poisse/tüdrukuid. Lauluringi eesmärk on lastes huvi äratamine muusika ja laulmise vastu. Lauluringi juhendab muusikaõpetaja Anneli Juhanson. Lauluring toimub kolmapäeviti kell 15.15 – Summid neljapäeviti kell 15.15 – Taruke

Huvitegevused Orus

Malering lasteaias esmaspäeviti kell 16.00 (alates 6 a) – juhendaja Jaan Urgas Judo lasteaias teisipäeval ja reedel kell 15.15 (alates 4 a)- treener Rain Maltsev Jalgpall Oru põhikooli võimlas kolmapäeviti kell 17.30 (alates 4 a) – treener Mario Pruul Võrkpall Oru põhikooli võimlas neljapäeviti kell 17.00 (alates 3 a)- treener Agur Asperk “Loel” kunstistuudio Oru Noortekeskuses neljapäeviti kell 17.00-18.00 ( 5-6 a.) ja 18.00-19.00 (3-4 a.) Jekaterina

Teadmiseks lapsevanematele

Teadmiseks lapsevanematele. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada enda või teiste tervist (SM 24.09.2010 määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses, tervise edendamisele ja päevakavale). Lapsevanematel, kes soovivad lapse arvata kahele toidukorrale, palun esitada sellekohane avaldus (blanketi saab lasteaia kodulehelt www.orula.ee juhtimise lingi alt). Palun saatke avaldus meiliaadressile mesimumm@kose.ee või tooge lasteaeda.