TERE TULEMAST ORU LASTEAED MESIMUMM KODULEHELE

Kaunist suveaega kõigile!

Oru lasteaia uus e-posti aadress on alates 27. okt. 2015

mesimumm@kose.ee 

———————————–
Töökuulutus

Oru lasteaed „Mesimumm“
kuulutab välja konkursi

muusikaõpetajale (0,75 ametikohta)
ja
lasteaiaõpetajale (1,0 ametikohta).

Tööleasumise aeg 12. september 2016
Kandidaatidelt ootame loovust, head suhtlemis-ja meeskonnatöö oskust.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad  esitada hiljemalt
30. augustiks 2016  aadressile Oru küla, Kose vald, 75103 Harjumaa või mesimumm@kose.ee

 Lisainfo telefonil 6079124

——————————-

Teade lapsevanematele!

Seoses lasteaia töötajate suvise puhkusega muutub Oru lasteaia “Mesimumm” suvine
töökorraldus rühmades:
alates 6. juunist suletud Õiekese rühm;
alates 13. juunist suletud Mesilindude rühm;
alates 20. juunist suletud Mummide rühm;
alates 4. juulist suletud Summide rühm.

4. juulist – 19. augustini on avatud Tarukese ja Kärjekese rühm.

  1. augustist – 26. augustini on avatud kolm rühma, neljandas rühmas on koristuspäev.      22. augustil on avatud Taruke, Summid, Mesilinnud.
    23. augustil on avatud Taruke, Summid, Mesilinnud.
    24. augustil on avatud Kärjeke, Taruke, Mesilinnud.
    25. augustil on avatud Kärjeke, Taruke, Summid.
    26. augustil on avatud Kärjeke, Summid, Mesilinnud.

 

  1. augustist on avatud kõik rühmad.

NB! Teavet oma lapse kohta saad rühmast.

————————————

TEADE!

29. jaanuaril 2016 on direktor Evelin Halli viimane tööpäev Oru lasteaias “Mesimumm” seoses tööleasumisega Kose lasteaia direktori ametikohale.
Alates 1. veebruarist kuni uue direktori tööleasumiseni on Oru lasteaia “Mesimumm” direktori KT Terje Ednaševsky.

Teadmiseks lapsevanematele.

Lasteasutusse ei lubata

last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada enda või teiste
tervist (SM 24.09.2010 määrus nr 61 Tervisekaitsenõuded
koolieelses lasteasutuses, tervise edendamisele ja päevakavale).

Lapsevanematel, kes soovivad lapse arvata kahele toidukorrale,
palun esitada sellekohane avaldus (blanketi saab lasteaia
kodulehelt www.orula.ee juhtimise lingi alt).
Palun saatke avaldus meiliaadressile mesimumm@kose.ee  või tooge lasteaeda.

———————————–

 

 

 

 Posted in üldine | Comments Off on TERE TULEMAST ORU LASTEAED MESIMUMM KODULEHELE